Fredrikstad Private Tannhelsesenter
Copyright 2015 Stray Tannlegesenter

Kroner, Broer og Implantater

Tannkroner er kunstig oppbygde tenner som festes til en tilslipt tann/rot. En tannkrone lages når tannen er så ødelagt at den ikke lenger kan repareres med en fylling.

Tannen (tannkronen) prepareres(slipes) og det blir tatt avtrykk som leveres til tanntekniker. En tannteknikker fremstiller en tannkrone som er laget av gull og porselen, eller kun forsterket porselen. Denne tannkronen sementeres til tannen/roten ved neste besøk.

En tannkrone tåler mye og er svært holdbar. I tillegg er en tannkrone estetisk pen og føles som en ekte tann. Tannkroner er meget slitesterke, men roten kan fortsatt utsettes for tannråte/karies. Det er derfor viktig med godt renhold, og bra oppfølging hos tannlegen.

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å rotfylle tannen og deretter fremstiller en stift for å få tilstrekkelig feste/grep rundt tannen for å lage en tannkrone.

En bro brukes der en eller flere tenner mangler, tennene rundt vil da prepares på lik linje som med en krone, disse tennene vil da fungere som fester for selve bro-leddet. Broen vi etter kort tid føles som en normal del av din munn, og være en god løsning bade funksjonelt og estetisk.

Stiftkroner er kroner plassert på stift I rotkanalen, dette er et alternative som gjerne blir brukt om det er så lite tannsubstans igjen, at en vanlig kronepreperasjon ikke lar seg gjøre.

Et godt alternative til bro der en tann mangler er implantat. Tenne I omegn vil da bli spart, og pasienten vil få en sterk og permanent løsning. Et implantat blir utført I samarbeid med en spesialist I kirurgi. Her samarbeider vi med flere dyktige kirurger I Sør-Norge. Selve implantatet blir da festet I kjevekammen av kirurgen, pasienten kommer så tilbake til tannlegen for å få tilpasset en krone til selve implantatet.