Tannutrekkning (ekstraksjon av tenner)

Ekstraksjon er gjerne siste utvei hva angår behandling av en tann. Skulle det derimot vise seg å være nødvendig, er det I motsetning til hva mange tror ikke smertefullt. Det settes på forhånd god bedøvelse I og rundt tannen.

En typisk tann for ekstraksjon vil være en visdomstann som medfører plager, eller en tann der periodontitt har medført så stort tap av benet rundt roten at tannen ikke utøver en funksjonell rolle lenger.
Skriv ut