Hull I tennene

Det er alltid bakterier i munnhulen og på tennene. Hvis bakteriene får ligge i fred og de får nok næring, vil de formere seg og utvikle seg til et sammenhengende, tykt bakteriebelegg som kalles plakk. Når du spiser eller drikker noe som inneholder sukker, danner bakteriene syre. Er det få bakterier og lite sukker, kan spyttet nøytralisere syren. Er det for mange bakterier og for mye sukker i munnhulen, vil syren angripe emaljen på tennene.

Hvis bakteriebelegget blir liggende på tennene og du spiser og drikker søtt og syrlig mange ganger om dagen, kan du regne med å få karies.

Karies er vanligvis en sykdom som utvikler seg langsomt, i begynnelsen kan man ikke se kariesangrepet med det blotte øye. Over tid vil det derimot utvikle seg en hvit farge, som tyder på at kariesen er i et aktivt stadie. Det betyr at emaljen begynner å løses opp, og skaden er synlig både på tannen og på røntgenbilder. Hvis ikke kariesangrepet blitt stoppet på dette stadiet, vil det utvikle seg et hull, som krever behandling.

Hvis kariesen får utvikle seg videre, vil det nå de indre delene av tannen, og tannen kan nå bli symptomatisk. Innerst i tannen finner vi pulpa(margen). Pulpa inneholder bindevev med blodkar og nerver. Ett kariesangrep som får anledning til å nå margen, vil som regel medføre betennelse og verk som krever rotbehandling.

I mange tilfeller vil det kunne være nok med tett oppfølging av hullet sammen med fluorbehandling for å stoppe kariesprosessen. Dette er i alle tilfeller det ønskelige utfallet.

Dersom det skulle vise seg at hullet er kommet så langt i prosessen at det ikke kan reverseres/stanses, finnes flere behandlings alternativer, deriblandt fyllinger, innlegg, eller kroner.
Skriv ut